Valikko Sulje

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä vammaispalvelut

Jokainen tarvitsee joskus apua. Meiltä saat apua lasten aamu- tai iltapäivähoitoon tai kun omaishoitaja tarvitsee lyhytaikaisesti vapaata. Vammaisille henkilöille tarjoamme henkilökohtaista apua.

Hyvinvointi Saraste tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille sekä lapsiperheille erilaisia tukipalveluita. Tarjolla on mm. aamu- ja iltapäivähoitoa sekä omaishoidon palveluita. Palvelut ovat saatavana sekä palveluseteleitä käyttäville, että itse maksaville asiakkaillemme.

Erityistukea tarvitsevan lapsen hoito kotona

Hyvinvointi Saraste toimii Eksoten vammaispalvelun yhteistyökumppanina hoidon järjestämiseksi erilaisiin tarpeisiin. Toimimme myös omaishoitajan lyhytaikaisen vapaan mahdollistajana.

Lapsiperheet

Lapsiperheiden kotipalvelun määrittelee Eksoten palveluohjaaja yhdessä perheen kanssa. Palveluita voivat olla asiakasperheen päivärytmin mukaisesti mm. lasten hoito, kauppakäynnit, kodin siistimisessä avustaminen sekä peseytymis-, pukeutumis-, ulkoilu- ja asiointipalvelut.

Nepsy-valmennus

Hyvinvointi Sarasteen tarjoama Nepsy-valmennus on lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattu elämänhallintaa parantava henkilökohtainen valmennus.  Valmennuksen avulla tuetaan myönteisten toimintatapojen syntymistä ja opetellaan toimintatapoja itsenäisen elämän hallitsemiseen. 

Nepsy eli neuropsykiatrinen valmennus tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan niitä taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi. Näitä ovat mm. kyky suunnitella asioita, aloittaa niiden tekeminen ja saattaa tekeminen loppuun. Kyse on myös kyvyistä organisoida asioita ja hallita omaa ajankäyttöään. Nepsy-valmennus soveltuu oman toiminnan ohjauksen, neuropsykiatristen oireyhtymien sekä päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon. Valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää valmennettavalta kykyä ymmärtää ja arvioida omaa toimintaansa.

Lastensuojelun jälkihuolto

Jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajaa. Teemme yhteistyötä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Noudatamme  lapselle laadittua jälkihuoltosuunnitelmaa ja sekä palvelun tilaajan asettamia laatukriteereitä. Jälkihuoltoa toteuttaa aina sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ( lähihoitaja/ sosionomi ). Työntekijän tukena on moniammatillinen tiimi.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisen tukihenkilön palvelut kunnan tai sairaanhoitopiirin kanssa sovitulla tavalla.

Sosiaalipalveluna voidaan järjestää erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle tukihenkilö. Tukihenkilö helpottaa perheen kuormitusta tukemalla arjen sujumista, viettämällä aikaa lapsen tai lasten kanssa, viemällä lasta harrasteisiin, innostamalla ja tukemalla esimerkiksi koulunkäynnissä tai itsenäiseen elämään siirtymisessä. Tukihenkilö voi myös auttaa perheenjäseniä hakemaan sosiaaliturvaetuuksia ja vahvistaa heidän voimavarojaan navigoida palvelujärjestelmässä.

Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat tuettavan omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Yhteydenpidon säännöllisyys ja kesto määräytyvät tuettavan tarpeiden perusteella. 

Ota yhteyttä

Milla Vanhala
Puhelin:  040 723 5695
milla.vanhala@hyvinvointisaraste.fi

Katso myös: