Valikko Sulje

Palvelut Eksoten palveluseteleillä

Hyvinvointi Saraste on hyväksytty Eksoten palvelusetelipalveluiden tuottaja.

Miten palveluseteli käyttöön?

Pohdittaessa, voisiko minulla tai omaisellani olla oikeus Eksoten palvelusetelipalveluun, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Eksoten palveluohjaajaan. Palveluohjaajan kanssa sovitaan asian etenemisestä ja palvelutarpeen arviointi päättää, saako asiakas palvelusetelin käyttöön. 

Kun olet saanut palvelusetelin tai tarvitset apua asian järjestämisessä voit ottaa meihin yhteyttä. 

 Hyvinvointi Sarasteesta palvelusetelillä voi ostaa mm. seuraavia palveluita:

Omaishoidon palvelusetelit

– Hoito ja hoiva
– Lääkkeen jako  ja verinäytteiden otto 
– Virkistyspalvelut
– Päivätoiminta
– Siivouspalvelu
– Lumityöt
– Ruoan valmistus
– Asiointipalvelu
– Peseytymisessä avustaminen
– Ulkoilutus- ja saattajapalvelut

Henkilökohtainen budjetti 

Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten alueella asiakas voi halutessaan vaihtaa Eksoten tuottaman kotihoidon, omaishoidon tai muun palvelun henkilökohtaiseksi budjetiksi, jolloin asiakas voi ostaa palvelun yksityiseltä tuottajalta. Käyttämällä henkilökohtaista budjettia, voidaan asiakkaan käyttöön räätälöidä juuri tarvittavat palvelut.

– Kotihoitopalvelut
– Virkistyspalvelut
– Päivätoiminta
– Siivouspalvelu
– Ateriapalvelu
– Pihatyöt 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelun palveluseteli 

– Arkielämään liittyvissä tehtävissä avustaminen 
– Peseytyminen, pukeutuminen, leikki ja ulkoilu
– Ruoka- ja vaatehuolto
– Päivittäisestä välttämättömästä kodin siisteydestä huolehtiminen
– Välttämätön asiointiapu

Henkilökohtainen apu

– Vammaisen henkilön vammaispalvelulain mukainen avustaja 
– Vaikeavammaisen henkilön avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Tehostettu kotisairaanhoito 

– Yli 18-vuotiaalle asiakkaalle
– Hoitotoimenpiteitä tai kuntoutumista kotona selviytymiseen 
– Tehostetun kotiutuksen palvelusetelin myöntämisen perusteena on kotiutumisprosessin eteneminen.

Ota yhteyttä

Sosiaalipalvelut
Milla Vanhala
Puhelin: 040 723 5695
milla.vanhala@hyvinvointisaraste.fi

Terveyspalvelut
Marika Tainio
Puhelin: 0400 813 774
marika.tainio@hyvinvointisaraste.fi 

Katso myös: