Valikko Sulje

Palvelut Eksoten palveluseteleillä

Hyvinvointi Saraste on hyväksytty Eksoten palvelusetelipalveluiden tuottaja. Käyttämällä henkilökohtaista budjettia ja muita Eksoten palveluseteleitä voidaan asiakkaan käyttöön räätälöidä sopivia palveluita.

Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten alueella asiakas voi halutessaan vaihtaa Eksoten tuottaman kotihoidon henkilökohtaiseksi budjetiksi, jolloin asiakas voi ostaa palvelun yksityiseltä tuottajalta. Hyvinvointi Saraste tuottaa yksityisiä kotihoidon palveluita kaikkina viikonpäivinä, aamusta iltaan.

Käyttämällä henkilökohtaista budjettia ja muita Eksoten palveluseteleitä voidaan asiakkaan käyttöön räätälöidä juuri tarvittavat palvelut. Henkilökohtaisen budjetin palvelut soveltuvat erityisesti päivittäistä, jatkuvaa ja laaja-alaista tukea tarvitseville. 

Miten käyttöön?

Eksoten palvelutarpeen arviointi määrittelee millaisen palvelusetelin asiakas saa. Hyvinvointi Sarasteesta palvelusetelillä voi ostaa mm. seuraavia palveluita:
– Omaishoito
– Henkilökohtainen budjetti
– Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
– Henkilökohtainen apu
– Tehostettu kotisairaanhoito

Eksoten tekemän päätöksen jälkeen Hyvinvointi Saraste voi tarjota asiakkaalle palveluseteleillä seuraavia palveluita:

Omaishoidon palvelusetelit

– Hoito ja hoiva
– Kotikäynti, lääkejako
– Kotikäynti, verinäytteiden otto
– Virkistyspalvelut
– Päivätoiminta
– Siivouspalvelu
– Lumityöt
– Ruoan valmistus
– Asiointipalvelu
– Peseytymisessä avustaminen
– Ulkoilutuspalvelu
– Saatajapalvelu
– Kotikäynti

Henkilökohtainen budjetti

– Kotihoitopalvelut
– Virkistyspalvelut
– Päivätoiminta
– Siivouspalvelu
– Ateriapalvelu

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

– Arkielämään liittyvissä tehtävissä avustaminen 
– Peseytyminen, pukeutuminen, leikki ja ulkoilu
– Ruoka- ja vaatehuolto
– Päivittäisestä välttämättömästä kodin siisteydestä huolehtiminen
– Välttämätön asiointiapu

Henkilökohtainen apu

– Vammaisen henkilön vammaispalvelulain mukainen avustaja 
– Vaikeavammaisen henkilön avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Tehostettu kotisairaanhoito

– Yli 18-vuotiaalle asiakkaalle
– Hoitotoimenpiteitä tai kuntoutumista kotona selviytymiseen 
– Tehostetun kotiutuksen palvelusetelin myöntämisen perusteena on kotiutumisprosessin eteneminen.

Ota yhteyttä

Sosiaalipalvelut
Milla Vanhala
Puhelin: 040 723 5695
milla.vanhala@hyvinvointisaraste.fi

Terveyspalvelut
Marika Tainio
Puhelin: 0400 813 774
marika.tainio@hyvinvointisaraste.fi 

Katso myös: